KİM
Bilim kurulu kimlerden oluşur?
TEMA Vakfı tarafından, davet usulüyle bilim insanları tarafından oluşur.
NE
Bilim Kurulu nedir?
Bilim adamı ve uzman kadrosundan oluşan gönüllü çalışan kurul üyelerinden oluşan bir ekiptir.
NEDEN
Neden bilim kurulu kuruldu?
Toprak, su, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik, tarım, ormancılık, gıda güvenliği, küresel ısınma vb. konularında kamu yararı için politikalar oluşturacak olan Yönetim Kurulu’na destek sağlar.
NEREDE
Bilim kurulu faaliyetleri nereden yürütülür?
Bilim Kurulu ile yürütülen çalışmalar Vakfın genel merkezinde ve Eğitim Bölümü tarafından koordine edilir.
NE ZAMAN
Bilim kurulu ne zaman kuruldu?
Bilim Kurulu ya da diğer adıyla Teknik Danışman Kurulu 2008 yılından bugüne kadar sürdürülmektedir.
NASIL
Bilim kurulu nasıl çalışır?
TEMA Vakfı Bilim Koordinasyon Kurulu kararları ile teknik, idari vb. konularda uzmanlığı ile tanınmış kişilerden bir kurul oluşturarak, bilimsel karar verme sürecinin doğru temellere ve bilimsel gerçeklere oturtulmasını sağlamak, araştırma ve geliştirme çalışmalarında bulunmak ve projeler üretmektir.