KİM
Çevre kütüphanesini kim kurdu?
TEMA Vakfı
NE
Çevre kütüphanesi nedir?
Kütüphane yaklaşık 5000’e yakın erozyon ve orman konuları ağırlıklı kitap ve güncel çevre konulu süreli yayınlar bulunur. Kurum arşivinde vakıf faaliyetleri boyunca kullanılmış belgeler, dialar, poster ve afişler yer alır.
NEDEN
Neden çevre kütüphanesi kuruldu?
Vakıf içinde ve vakıf dışında üretilen “çevre” konusunda oluşan her türlü malzemenin, düzenlenmesi, saklanması, korunması, bunlardan yararlanmak isteyenlere sunulması ve toplumumuzda çevre bilincinin yaygınlaşmasını amaçlar.
NEREDE
Kütüphane nerede bulunuyor?
Vakfın genel merkezine bulunmaktadır.

NE ZAMAN
Kütüphane ne zaman kuruldu?
1996 yılında bugüne çalışmalar sürdürülmektedir.

NASIL
Nasıl bir kütüphane?
Merkez, Kütüphane ve Arşivden oluşur.