Web Sitelerimiz | İçerik geliştirme ve yayınlar
Toprak TEMA
TEMA Vakfı, toplumun toprağı tanıması, anlaması, ona karşı bilinçli ve duyarlı davranması için çalışmalarını yıllardır binlerce gönüllüsünün desteği ile sürdürüyor. Bu hedefle, “Toprak Yaşamdır!” sloganını benimsemiş ve toprak hakkında merak edilen çok sayıda bilginin bulunduğu, Toprak TEMA web sayfasını ilk kez 2013 yılında kullanıma açmıştır. Sayın Turan DEMİRASLAN’ın; her yaştan ve her meslekten kişilere yönelik yaygın eğitim faaliyetlerini desteklemek amacıyla yapmış olduğu bağış sayesinde Toprak TEMA web sayfası içeriği güncellenmiştir. Kamuoyunun bilinçlendirilmesine verdiği bu destekten dolayı Sayın Turan DEMİRASLAN’a sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Toprak hakkında genel bilgileri, Türkiye’deki toprakların durumunu, toprağa dair merak ettiğiniz ve az bilinen konuları okurken keyif almanız dileğiyle…

www.topraktema.org
Su TEMA
Ülkemizde sıklıkla kuraklıkla ilgili yeni haberler alıyoruz, uzun süreli yağışsız dönemlere maruz kalıyoruz. Suyun en değerli varlıklarımızdan biri olduğunu bilmemizin yanında onun sınırlı bir varlık olduğunu da içselleştirmemiz gerekiyor. İklim değişikliği ve nüfusun hızla arttığı gerçeği önümüzdeki yirmi yılda su yoksunluğu çekecek bir ülkeye dönüşeceğimizin habercisi. Suyun her aşamada ve her ölçekte korunması, koruma-kullanma dengesinin sağlanması, suyun sürdürülebilir planlamanın mihenk taşı olması hepimiz için hayati önemde. Bu yüzden gündelik yaşamımızda sahip olduğumuz bireysel ve kurumsal rollerle suyumuzu korumak için sorumluluklarımızı bilmeliyiz.

www.sutema.org
Yayınlarımız | İçerik geliştirme ve yayınlar
Dünyanın Durumu Serisi
Dünyanın Durumu serisi, geniş bir öğrenci, gazeteci, siyasetçi, akademisyen ve vatandaş kitlesini çeyrek asırdır belirgin olarak var olan tehlikeler, sürdürülebilir gelişmeler hakkında bilgilendiriyor. 36 dilde yayımlanan seri, nüfustan enerjiye, tarımdan sağlık ve ticaret politikalarına kadar birçok alandaki değerlendirmelerini okuyucuyla paylaşıyor. TEMA Vakfı tarafından 1993 yılından bu yana Türkçeye kazandırılan rapor niteliğindeki kitap, 2009 yılından bu yana Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları işbirliği ile okuyucuyla buluşuyor.
Suları Nasıl Tükettik
İş bankası Kültür Yayınları işbirliği ile ilk basımı 2010 yılında gerçekleştirilen kitap 2014 yılında TEMA Vakfı tarafından yeniden basıldı. Suları Nasıl Tükettik? Suların bizi beslemeye devam etmesi için insanlığın ne yapması gerektiğini anlatıyor.Alıç Ağacı İle Sohbetler
Prof. Dr. Hikmet Birand’ın unutulmaz eseri Alıç Ağacı ile Sohbetler kitabı, Türk Eğitim Vakfı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ve TEMA Vakfı iş birliğinde 2014 yılında okurlarla yeniden buluştu. 2015 yılında 2. Basımı gerçekleştirilen bu kitap sadece ülkemiz için değil, doğa yazını konusunda sınırlar üzeri bir yapıttır. Neredeyse yarım yüzyıl önce Ankara’da Dikmen sırtlarında tek başına canlı bir anıt gibi duran yalnız bir alıç ağacı ile bilge ruhlu bir üniversite hocasının sohbetiyle doyurucu bir anlatıma sahip. Yazar alıç ağacı ile, yeryüzünün oluşmasından Anadolu coğrafyasına ve bitki örtüsü üzerine sohbet ediyor.
Toprak
Washington Üniversinde Dünya ve uzay Bilimleri Profesörü David R. Montgomery, verimli toprak katmanını tamamen kaybetmemek için insanın neler yapması gerektiğini anlatıyor.
Dünyayı Nasıl Tükettik
Çevre konularında araştırmalar yapan Lester R. Brown, dünyanın bizi belemeye devam etmesi için insanlığın ne yapması gerektiğini anlatıyor.

Biyolojik Çeşitlilik
İlk basımı 1996 yılında yapılan Prof. Dr. Kani Işık’ın katkılarıyla hazırlanan Biyolojik Çeşitlilik kitabı ANG Vakfı işbirliği ile yeniden basıldı. Yazar, Yerküre’deki canlılar ve çevre ile ilgili görüş, düşünce ve izlenimlerini değişik okuma parçaları şeklinde sunuyor.

Düünya
Bir zamanlar bambaşka bir Dünya’da yaşıyorduk. Masmavi denizleri, yemyeşil ovaları, berrak suları, verimli toprakları, derin ormanları, ulu dağları, bembeyaz buzullarıyla tertemiz bir gezegendi Dünya. Bill McKibben Düünya’yı yaşanır bir yer haline getirmek için yapmamız gerekenleri anlatıyor.
Küresel Isınma ve İklim Değişikliği
TEMA Vakfı bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Necemettin Çepel kitabında İklim değişikliğine bağlı olarak son 3-5 yılda meydana gelen ve milyonlarca kişiyi olumsuz etkileyen doğal afetlere ait basından örnekleri derleyen kitap 2015 yılında basılmıştır.