Kamu İşbirlikleri | Yetişkin Eğitimleri
KİM
TEMA Vakfı kimlerle işbirliği yapıyor?
TSK, İçişleri, Diyanet İşleri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yerel Yönetimler ve Özel Sektörü kapsar.
NE
İşbirliğinin adı nedir?
Yetişkin Eğitimleri

NEDEN
Neden kurumlarla işbirliği yapıyor?
Yetişkinlerin bilgiye dayalı karar verebilen, bilinçli bir kamuoyu oluşturmaya çaba gösteren ve doğa korumanın toplumun tüm paydaşlarının katkısı ile gerçekleşebileceğini farkında bireyler olmasını sağlamak için yetişkin eğitimleri hazırlanır.
NEREDE
Eğitimler nerede yapılıyor?
Ulusal çapta gerçekleştirilir.

NE ZAMAN
Eğitimler ne zaman gerçekleştiriliyor?
Yıl boyunca çeşitli zamanlarda, tek seferlik

NASIL
Eğitimler nasıl gerçekleştiriliyor?
Kamu ve Özel sektör işbirlikleri, TEMA Vakfı Bilim kurulu üyeleri ve Gönüllülerinin kullanacakları sunular aracılığıyla uygulanır.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Genelkurmayla yapılan işbirliği neticesinde 1998 yılından beri Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri’ne bağlı Eğitimci Subay ve Astsubay’lara yönelik “Erozyonla Mücadele” Semineri düzenleniyor. Güncel ekoloji konuları ile Harp Akademilerinin üst düzey personeli için verdiği komutanlık konferansında yer alınıyor.

İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Kaymakamlık Kursu kapsamında 1999, 2000, 2001, 2004 ve 2006 yıllarında, ve 2014 yılında “Toprak ve Erozyonla Mücadele” konularıyla programda yer alındı.Diyanet İşleri Başkanlığı: 1999 – 2009 yılları arasında düzenlenen Doğa ve Erozyon Eğitim Kamp’larıyla din görevlilerine bir hafta süreli eğitimler verilmiştir.

Diyanet İşleri Başkanlığı – TEMA arasında 2010 yılında imzalanan protokol ile işbirliğine devam ediliyor.

2011 yılında MEB ile imzalanan protokol kapsamında 3 kez eğitici öğretmen eğitimi uygulandı ve Ekolojik Okuryazar Öğretmen Eğitimi programı 2013 yılı itibariyle eğitici öğretmenler tarafından uygulanan mahalli seminerler düzenlendi.

Ekolojik Okuryazar Yerel Yönetim programının 2015 yılında ilk pilot uygulaması yapılacaktır.

Özel Sektör çalışanlarına yönelik hazırladığımız “Yeşil Yaka programı” Baltaş Grubu işbirliğiyle 2015 yılında uygulanmaya başladı.
Öğretmen Eğitimleri
KİM
Öğretmen eğitimlerini kimler gerçekleştiriyor?
TEMA Vakfı Eğitim Bölümü çalışanları katkılarıyla ve koordinasyonuyla düzenlenir. TEMA Vakfı Bilim Kurulu uzmanlarından ve uzmanlık alanı paralelliğinde destek alınacak gönüllüler yer alır.
NE
Eğitimin adı nedir?
Öğretmen eğitimleri

NEDEN
Neden eğitim hazırlanıyor?
Eğitici öğretmenlerin Ekolojik Okuryazar bireyler yetiştirmesine Ekolojik Okuryazar bir toplum inşa edilmesine katkı sunar. Aynı zamanda birey olarak doğanın ilkelerini ve sınırlarını bilen ve doğayla uyumlu yaşamayı ilke edinmiş olmalarını desteklemesini hedefler.
NEREDE
Eğitim nerede uygulanıyor?
Ulusal çapta uygulanır. MEB genelgesi ile görevlendirme yapılarak katılım merkezi eğitim aracılığıyla gerçekleştirilir.

NE ZAMAN
Başvurular ne zaman başlıyor?
Sene başında MEB tarafından açıklanan Hizmetiçi Eğitim takvime göre planlanır.

NASIL
Eğitimler nasıl gerçekleştiriliyor?
MEB ile müzakere edilen işbirliği anlaşmasının olanak tanıdığı Hizmetiçi Eğitim şeklinde, 100 öğretmene, 77 saatlik (10 gün süreli), seminer, etkinlik, atölye çalışmaları, doğa gezileri ile yapılır.
TEMA Yerel Yönetim Programı
KİM
Programı kimler uyguluyor?
Yerel yönetimleri kapsar.
NE
Programın adı nedir?
TEMA Yerel Yönetim Programı

NEDEN
Neden program yürütülüyor?
Sağlıklı kentlerde yaşamanın yolunu açacak olanlar, kentlerin en yetkili ve etkili mercileri olan yerel yönetimlerdir.
NEREDE
Program nerede uygulanıyor?
Ulusal çapta programı talep eden yerel yönetimlerle tek seferlik eğitim ilgili yerel yönetimde düzenlenir.

NE ZAMAN
Program ne zamandan beri yapılıyor?
Program 2015 yılı Aralık ayı itibarıyla uygulanmaya başlamıştır.

NASIL
Programlar nasıl gerçekleştiriliyor?
Maksimum 30 kişi orta ve üst düzey yönetici ve çalışana, bir tam günlük, teorik sunum, etkinlik ve atölye çalışmasını içerir.
Özel Sektör İşbirlikleri | Yetişkin Eğitimleri
Yeşil Yaka Programı
KİM
Programı kimler uyguluyor?
Baltaş Grubu ve TEMA Vakfı işbirliği ile geliştirilen programı talep eden kurumlar Baltaş Grubu’na başvurularını gerçekleştirir.
NE
Programın adı nedir?
Yeşil Yaka Programı

NEDEN
Neden program yürütülüyor?
Toplumların sağlıklı suya, havaya, toprağa, güvenilir gıdaya ulaşma oranı her geçen gün azalırken, kurumlar da sürdürülebilirliklerini sağlamakta yaşadıkları zorlukları aşmakta destek sağlar.
NEREDE
Program nerede uygulanıyor?
Ulusal çapta programı talep eden kurumların Baltaş Grubu’na yapacakları kayıt ile tek seferlik eğitim gerçekleştirilir.

NE ZAMAN
Program ne zamandan beri yapılıyor?
2016 yılı itibarıyla uygulanacaktır.

NASIL
Programlar nasıl gerçekleştiriliyor?
Bir tam günlük, etkinlik ve atölyelerden oluşur.
İrtibat için: Baltaş Grubu
Telefon: 0 216 465 04 40
Mail: bilgi@baltasgrubu.com